BÀI GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG MN TRÚC XANH

(34 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN)

I. Quá trình hình thành và phát triển:

Trường MN Trúc Xanh được thành lập vào năm 1985 với tên gọi là Trường mẫu giáo Nghĩa Thành, thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT. Bà Vũ Thị Ngà làm Hiệu trưởng  theo Quyết định số 820/QĐ-UBH, ngày 23 tháng 9 năm 1985.

Từ ngày 01/07/2009, trường mẫu giáo Nghĩa Thành được đổi tên thành trường mẫu giáo Trúc Xanh, theo Quyết định số 3715/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 6 năm 2009 của UBND huyện Châu Đức.  

Từ ngày 17/07/2013, trường được xây dựng mới và chính thức đi vào hoạt động bán trú, đổi tên thành trường mầm non Trúc Xanh theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 7 năm 2013 của UBND huyện Châu Đức.

Từ ngày thành lập trường đến nay đã trải qua 34 năm (1985-2019). Suốt quá trình đó, tập thể gặp phải không ít khó khăn khi chuyển đổi từ trường một buổi sang trường bán trú, thay đổi nội dung và phương pháp giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non… Nhưng với quyết tâm và tinh thần yêu nghề mến trẻ, tập thể nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ từng năm học, đưa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao.

II. Cơ cấu tổ chức nhà trường:

1. Ban giám hiệu thay đổi qua các giai đoạn sau:

 

- Từ năm 1985-31/12/2001              : Bà Vũ Thị Ngà                        - Hiệu trưởng

 

- Từ năm 2002-2012                         : Bà Nguyễn Thị Khanh           - Hiệu trưởng

                                                              : Bà Phan Thị Bang                  - Phó Hiệu trưởng

 

- Từ năm 2013- tháng 8/2014          : Bà Nguyễn Thị Khanh           - Hiệu trưởng

                                                              : Bà Phan Thị Bang                  - Phó Hiệu trưởng

                                                              : Bà Phạm Thị Lương               - Phó Hiệu trưởng

 

- Từ tháng 9/2014 - 3/2019              : Bà Nguyễn Thị Khanh           - Hiệu trưởng

                                                              : Bà Phan Thị Bang                  - Phó Hiệu trưởng

                                                              : Bà Phùng Thị Lê Thi              - Phó Hiệu trưởng

 

- Từ tháng 3/2019 - 31/12/2018      : Bà Phan Thị Bang                  - Hiệu trưởng

                                                              : Bà Phùng Thị Lê Thi              - Phó Hiệu trưởng

                                                              : Bà Phan Thị Lài                      - Phó Hiệu trưởng

 

- Từ năm 01/01/2019 – đến nay      : Bà Phan Thị Bang                  - Hiệu trưởng

                                                              : Bà Phùng Thị Lê Thi              - Phó Hiệu trưởng

 

2. Cơ sở vật chất và số lượng trẻ ra lớp:

Năm học

Đội ngũ

(GV)

Số cháu

Số lớp

Số phòng học

Ghi chú

2018-2019

26

374

14

14

 

2019-2020

27

372

13

13

 

 

ĐỘI NGŨ BGH-GV-NV NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2019-2020

     

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy lớp

Ghi chú

1

Phan Thị Bang

Hiệu trưởng

Quản lý

 

2

Phùng Thị Lê Thi

Phó H.trưởng

Quản lý

 

3

Nguyễn Thị Thu Trang

Giáo viên

25 – 36th A

 

4

Nguyễn Thị Phượng

Giáo viên

25 – 36th A

 

5

Đinh Thị Diễm Khanh

Giáo viên

25 – 36 th B

 

6

Lê Thị Liễu

Giáo viên

25 – 36 th B

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Giáo viên

3 – 4 tuổi A

 

8

Lê Thị Tình

Giáo viên

3 – 4 tuổi A

 

9

Lê Thị Mỹ

Giáo viên

3 – 4 tuổi B

 

10

Phạm Thị Ngọc Ái Loan

Giáo viên

3 – 4 tuổi B

 

11

Nguyễn Thị Bích Tạo

Giáo viên

3 – 4 tuổi C

 

12

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Giáo viên

3 – 4 tuổi C

 

13

Hồ Thị Thảo

Giáo viên

4 – 5 tuổi A

 

14

Ngô Thị Diệu Huyên

Giáo viên

4 – 5 tuổi A

 

15

Tạ Thị Huỳnh Trang

Giáo viên

4 – 5 tuổi B

 

16

Trần Thị Huyền Trâm

Giáo viên

4 – 5 tuổi B

 

17

Nguyễn Thị Cúc

Giáo viên

4 – 5 tuổi C

 

18

Tống Thị Hồng Anh

Giáo viên

4 – 5 tuổi C

 

19

Lâm Thị Ngọc Bạch

Giáo viên

4 – 5 tuổi D

 

20

Nguyễn Thái Chiêu Quỳnh

Giáo viên

4 – 5 tuổi D

 

21

Nguyễn Thị Thu Thảo

Giáo viên

5 – 6 tuổi A

 

22

Nguyễn Thị Như Hà

Giáo viên

5 – 6 tuổi A

 

23

Ngô Thị Thanh Thu

Giáo viên

5 – 6 tuổi B

 

24

Nguyễn Diệu Khánh Phượng

Giáo viên

5 – 6 tuổi B

 

25

Đỗ Thị Xuân Nga

Giáo viên

5 – 6 tuổi C

 

26

Lê Thị Hồng Vân

Giáo viên

5 – 6 tuổi C

 

27

Mai Thị Minh Tuyết

Giáo viên

5 – 6 tuổi D

 

28

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

5 – 6 tuổi D

 

30

Phạm Thị Duyên

Kế Toán

 

 

31

Nguyễn Thị Bảy

Nhân viên CD

 

HĐ68

32

Nguyễn Thị Diệu

Nhân viên CD

 

HĐ68

33

Nguyễn Thị Dưỡng

Nhân viên CD

 

HĐ68

34

Nguyễn Thị Thiên Hương

Nhân viên CD

 

HĐ68

35

Nguyễn Thị Lẹ

Nhân viên CD

 

HĐ68

36

Hoàng Thị An

Nhân viên CD

 

HĐ68

37

Lê Thị Chơn

Nhân viên CD

 

HĐ68

38

Nguyễn Thị Viện

Nhân viên CD

 

HĐ68

39

Nguyễn Văn Thái

Nhân viên BV

 

HĐ68

40

Nguyễn Văn Khỏe

Nhân viên BV

 

HĐ68

Tổng cộng : 40 người