Cơ cấu tổ chức: Chi bộ Trường MN Trúc Xanh nhiệm kỳ 2020-2022 gồm:
1. Đồng chí Phan Thị Bang - Bí thư Chi bộ.

2. Đồng chí Phùng Thị Lê Thi - Phó bí thư Chi bộ
Đảng viên Chi bộ gồm 06 đồng chí (01 đồng chí dự bị):
1. Đồng chí Nguyễn Thị Cúc.

2. Đồng chí Hồ Thị Thảo.
3. Đồng chí Lê Thị Tình.
4. Đồng chí Nguyễn Thái Chiêu Quỳnh.
5. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (dự bị).

6. Đồng chí Nguyễn Diệu Khánh Phượng (dự bị).