Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Mầm non

Điện thoại: 0982692893

Email: phanthibangtrucxanh@gmail.com

 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học SP Mầm non

Điện thoại: 0917689517

Email: phunglethiad@gmail.com